Delegasi empat pegawai kanan NTU itu diketuai Pengarah Bahagian Kerjasama Global, Dr. Jason Pandya Woods.

Naib Canselor UTeM, Profesor Datuk Ts Dr. Shahrin Sahib berkata, kunjung tersebut bagi membuka peluang UTeM untuk meluaskan kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi dengan NTU.