MAVCOM dalam kenya­ta­annya berkata, kepenti­ngan pengguna penerbangan sentiasa menjadi perkara utama dalam pe­ngendalian harian selain pengawal seliaan per­niagaan industri penerbangan.

“Melindungi hak pengguna penerba­ngan merupakan prinsip penting kami, malah Mav­com melihat peningkatan ­­aduan dalam tempoh ber­ke­naan sebagai petunjuk ta­hap kesedaran penggu­na ­mengenai hak-hak mereka.

“Suruhanjaya akan te­rus memupuk kesedaran sambil mendidik serta memperkasakan pengguna penerbangan me­ngenai hak-hak mereka melalui inisiatif pengenal­an aplikasi mudah alih FlySmart pada November lalu,” katanya di sini semalam.

Menurut Mavcom, edisi kelima Laporan Pengguna tersebut menunjukkan da­ri­pada keseluruhan jumlah aduan itu, sebanyak 810 ­aduan dibuat terhadap sya­rikat penerbangan, ma­nakala 11 aduan dibuat terhadap lapangan terbang.

“Sebanyak 573 aduan diterima tetapi tidak dapat dinilai de­ngan betul kerana butiran yang tidak lengkap.

“Malah sejumlah 139 aduan diterima, yang mana syarikat penerbang­an atau lapangan terbang telah memberi penyele­saian yang adil dan selaras dengan keperluan Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 (MACPC).

“Daripada jumlah itu juga, sebanyak 69 aduan yang dibuat lebih daripada setahun dari tarikh kejadian, iaitu di luar skop MACPC atau tidak berkaitan dengan industri penerbangan,” ujarnya.

Suruhanjaya tersebut meneruskan kadar kejayaan penyelesaian aduan yang tinggi iaitu sebanyak 99.6 peratus aduan berjaya diselesaikan dalam tempoh enam bulan.

Laporan tersebut turut memperincikan Malaysia Airlines mencatatkan sebanyak 413 aduan yang menunjukkan peningkat­an sebanyak 41.9 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun sebe­lumnya.

Ia diikuti oleh AirAsia dengan 230 aduan (kenaikan 36.1 peratus berbanding tempoh 1 Julai hingga 31 Disember 2017), manakala Malindo Air mencatatkan penurunan sebanyak 58.9 peratus dengan 69 aduan.