Ini kerana aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) penting bagi menjamin ke­selamatan golongan berkenaan semasa bertugas.

Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH), Tan Sri Lee Lam Thye berkata, sehubungan itu perlu bagi organisasi media serta warga kerja mereka mengambil berat perkara tersebut.

Ikuti berita selanjutnya di KOSMO! hari ini.