Ketua Pusat Pengajian Komunikasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, Dr. Yuslinda Mat Yassin berkata, ia satu pencapaian membanggakan kerana ia adalah penyertaan sulung mereka dalam program tersebut.

Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Rekaan dan Inovasi Malaysia dan mendapat kerjasama daripada C.I.S Network Sdn. Bhd.