Beliau sebelum ini menjadi Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni UUM COB.

Antara pertukaran lain ialah Pengarah Pusat Alumni, Pengarah Pusat Sukan dan beberapa Pengetua Inapan Siswa (Inasis).

Pada Majlis Serah Tugas Penjawat Utama HEP di Hotel EDC UUM baru-baru ini, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof. Dr. Abdul Malek Abdul Karim berkata, beliau berharap mereka mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelajar.