Program tersebut bertujuan untuk meraikan murid tahun enam yang bakal meninggalkan alam persekolahan di samping menyampaikan anugerah kepada mereka.

Program tersebut diharap dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara murid-murid dan guru-guru walaupun sudah meninggalkan alam persekolahan nanti.