Penasihat Kanan Jabatan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Repsol, Ruzzle Abd. Ghani berkata, pembinaan bilik itu bertujuan memberi keselesaan dan kemudahan kepada pesakit talasemia dan ahli keluarga mereka terutama dari daerah Hulu Terengganu.