Latihan ini membolehkan kanak-kanak berkenaan menjadi lebih peka terhadap keadaan kecemasan dan sekali gus dapat mempraktikkan cara untuk menyelamatkan diri ketika berada dalam situasi sebenar.

Pada lawatan itu, kanak-kanak tersebut diberi peluang menonton tayangan video tentang tugas pasukan bomba dan diberikan penerangan tentang kaedah menyelamatkan diri ketika berlaku kebakaran selain menaiki jentera bomba.