Timbalan Pengarah Akademik KKA, Rosliah Abu Bakar berkata, program itu bagi mendedahkan para peserta terhadap teknik pembuatan selain mempelajari perkara baharu.

“Selain itu, mereka berpeluang melawat kilang memproses tempe,” katanya.