Objektif penganjuran program itu antara lain untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat, melaksanakan inisiatif-inisiatif ke arah perbandaran rendah karbon dengan pengurangan penggunaan kenderaan persendirian serta menyediakan platform untuk ahli keluarga menjalankan aktiviti riadah.