Baraan merupakan istilah Jawa yang bermaksud berjalan atau ziarah beramai-ramai dalam kumpulan pada hari raya.

Menurut penyelaras program tersebut, Azmi Ismail, amalan tersebut telah dilaksanakan sejak turun-temurun dan adakalanya mereka pernah menziarah sekitar 30 buah rumah dalam masa sehari.