Tujuan mereka ke sana adalah untuk menyelidik lebih lanjut khasiat dan keistimewaan buah dabai.

Rombongan yang membawa sembilan orang pelajar dan empat pensyarah pengiring itu telah dibawa ke ladang dabai dan pihak Jabatan Perhutanan Negeri Sarawak berbesar hati memberi penerangan tentang buah-buahan tersebut kepada para penyelidik.