Ketua Timbalan Pendaftar Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat UiTM, Alfina Bakar berkata, kursus program itu bertujuan memastikan kakitangan bahagian tersebut kekal memberikan fokus dalam memberi khidmat kepada UiTM.

“Program itu menjurus kepada pembangunan pasukan bagi meningkatkan kerjasama antara kakitangan bagi mendepani cabaran dalam pendidikan pada masa depan,” katanya.