Program tersebut memberi tumpuan dalam aspek mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya pemuliharaan gajah seperti pembersihan, penyediaan makanan, proses pembelajaran dan pemahaman.