Objektif kem tersebut bertujuan untuk menerapkan kemahiran berorganisasi dalam kalangan kakitangan MTM dan para pelapis sebagai persediaan memikul tanggungjawab menguruskan mahasiswa kolej tersebut.

Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang kem berlangsung termasuklah pembentangan projek dan rentas halangan.