Hampir 100 orang kakitangan UiTM menyertai program anjuran Unit Kesihatan Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan 
Kedah dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan swasta.

Rektor UiTM Kampus Kedah, Prof. Madya Dr. Shaiful Annuar Khalid merasmikan program itu.