Program memasak secara gotong-royong ini diketuai Pro-Naib Canselor UTM, Prof. Dr. Shamsul Sahibuddin.

Sebanyak empat kawah bubur asyura dimasak sebelum diagih-agihkan kepada pelajar dan pensyarah.