Penempatan asal ini terletak kira-kira tiga kilometer daripada kawasan khemah di penempatan sementara mereka ketika tinjauan Bernama hari ini.