Konsep reka bentuk Saloma Link adalah idea daripada seni bina Sirih Junjung yang melambangkan penyatuan dan pelengkap kepada upacara tradisi Melayu.