Penglibatan APMM dalam operasi ini adalah untuk membantu pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) dan agensi lain yang berkaitan untuk bersama mengawal kebakaran belukar.