Menurut Indeks Pencemaran Udara (IPU) diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar melalui laman sesawang Air Pollutant Index of Malaysia (APIMS) mencatatkan bacaan 80 iaitu pada tahap sederhana setakat pukul 8 malam tadi.