Program ini adalah kali ke-lapan dilaksanakan sejak tahun 2012 yang dikenali sebagai Festival Ramadan.