Perigee ialah titik kedudukan bulan paling dekat dengan bumi.

Bulan penuh yang mempunyai jarak perigee kurang daripada 360,000 kilometer dikenali sebagai Supermoon.