Kerja pembersihan Sungai Sarawak sepanjang 25 kilometer itu dijalankan setiap hari oleh kontraktor yang dilantik oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak (LSS) bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang.