Tinjauan mendapati beca di negeri itu pada masa ini menghadapi arus komersialisasi pelancongan dan mula kehilangan identiti Melaka apabila hiasan tradisional seperti corak flora, fauna dan awan larat semakin hilang diganti hiasan barat.